Specialisaties volwassenen

Lymfedrainage


Het menselijk lichaam bestaat voor 70-80% uit vloeistoffen. Dit vocht bevindt zich in lichaamscellen, lymfebanen, hersenbanen en bloedbanen. Het vocht zorgt voor de afvoering van zenuwprikkels, bacteriën, hormonen, enzoverder. Ook het uitwisselen van stoffen en gassen. Ons lymfestelsel is namelijk een heel belangrijke factor bij het onderhouden van een goede leefomgeving voor onze lichaamscellen.


Een lymfedrainage is een natuurlijke en normale functie in ons lichaam. Deze kan echter complicaties verkrijgen met als oorzaak stress, ziektes of een gevolg van een opgelopen trauma. Het is van belang dat er een goede doorstroming plaatsvindt, anders bestaat het risico dat er al dan niet zichtbare oedemen (vochtophoping) ontstaan.


Manuele lymfedrainage

Een manuele lymfedrainage is een zachte soort massage die op het hele lichaam van toepassing is. Op een ritmische manier wordt een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op alle lymfeklieren en lymfebanen. Het doel: stimuleren van vochtdoorstroming, eventuele stagnatie (verhindering) opheffen, immuniteit verhogen, stress verlagen en het optimaliseren van het hormonale stelsel.


Pressotherapie

Naast manuele lymfedrainge hebben we ook een lymfedrainage toestel, dit toestel activeert de lymfatische - en bloedcirculatie. Zo verzachten de symptomen van zware, gezwollen en pijnlijke benen.